TRANG CHỦ TIN HIỆP HỘI GIỚI THIỆU

Thông báo gửi bài viết về văn phòng Hiệp Hội

VĂN PHÒNG HIỆP HỘI THÔNG BÁO
 
Kính gửi: THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ NUÔI CẤY MÔ
 
          Như đã thống nhất nội dung trong cuộc họp câu lạc bộ nuôi cấy mô ngày 25 tháng 6 năm 2011, các thành viên câu lạc bộ sẽ viết bài giới thiệu về cơ sở sản xuất của các thành viên. Văn phòng hiệp hội xin kính gửi các anh chị một số nội dung chính trong bài viết để các cơ sở có sự thống nhất về nội dung. Chúng tôi mong các thành viên sẽ hoàn tất bài viết sớm trước phiên họp định kỳ của câu lạc bộ vào tháng 8 năm 2011. Văn phòng hiệp hội sẽ tâp hợp toàn bộ bài viết của các cơ sở và sẽ bảo mật thông tin của các cơ sở. Sau khi các thành viên đã hoàn tất việc viết bài, văn phòng hiệp hội sẽ đăng lên website hiệp hội. Hiên nay văn phòng hiệp hội đang xúc tiến việc xây dựng forums cho câu lạc bộ, chúng tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến cho forum và thường xuyên cập nhật thông tin của các thành viên khi forums đi vào hoạt động.
 
Nội dung bài viết gồm:
1.     Giới thiệu chung: ( giới thiệu khái quát về cơ sở, thời gian thành lập, địa chỉ và các hoạt động kinh doanh chính của cơ sở sản xuất )
2.     Quy mô:
a.     Diện tích
b.     Nhân sự
c.      Sản phẩm chính
d.     Năng lực sản xuất
e.      Bảng giá tham khảo
f.       Định hướng phát triển
 
Kính mong các anh chị gửi bài sớm về cho văn phòng hiệp hội theo địa chỉ email: info@dfa.com.vn. Mọi thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến xin liên lạc văn phòng hiệp hội địa chỉ: Cổng B vườn hoa thành phố Đà Lạt, đường Nguyên Tử Lực, phường 8 thành phố Đà Lạt hoặc điện thoại số 0633.554477
 

CÁC TIN LIÊN QUAN KHÁC

■ Thông báo mời họp ngày 28/10/2011

■ CÔNG TY CÔNG NGHỆ SINH HỌC HÙNG TÂM

■ Họp thành viên câu lạc bộ nuôi cấy mô ngày 25 tháng 6 năm 2011

■ Danh sách thành viên CLB NCM

■ Câu lạc bộ nuôi cấy mô họp với văn phòng hiệp hội hoa

■ Câu Lạc Bộ Nuôi Cấy Mô Đà Lạt : quá trình vận động và thành lập

Thông báo

Giấy mời thăm dự Hội nghị “Phổ biến và đối thoại với doanh nghiệp về chính sách mới trong lĩnh vực thuế, hải quan năm 2017” ngày 21/07/2017

Diễn đàn

Quảng cáo

DỰ BÁO THỜI TIẾT

  
 
  
 

Quảng cáo

Liên kết website

Thống kê truy cập

Trực tuyến:

29

Tổng số:

1267880
 

HIỆP HỘI HOA ĐÀ LẠT


Cổng B-Vườn Hoa Thành Phố Đà Lạt Đường Nguyên Tử Lực-P8-TP Đà Lạt-Lâm Đồng.
ĐT: 0633.55.44.77   -   Fax:0633.554.777   -   Email:
info@dfa.com.vn